Onze Veiligheidsfunctionarissen

Veiligheid- en gezondheid coördinator Ontwerpfase (VGC-O)

De VGCO is de eerste persoon die op het gebied van veiligheid betrokken wordt in het project. Traditioneel is de VGCO-taak er één die wordt ingevuld door de opdrachtgever, conform de Arbowet is dit ook de juiste benadering omdat de opdrachtgever zijn uitvoerende partij een veilige werkplek moet bieden [...]

Lees verder...

Veiligheid- en gezondheid coördinator Uitvoeringsfase (VGC-U)

Zodra een project wordt gegund aan een aannemer wordt er een VGC-U aangesteld. De VGC-U is verantwoordelijk voor het accepteren van het VGO plan, hij zorgt ervoor dat de beheersmaatregelen uit dit plan worden overgenomen in het VGU plan [...]

Lees verder...

Werkplekbeveiligers Ontwerp / Voorbereiding / Uitvoering (WB-O/V/U)

Na het vaststellen van de beheersmaatregelen door de VGC-U is het de taak van de werkplekbeveiligers om deze maatregelen voor te bereiden zodat het uitvoerend personeel er buiten mee aan de slag kan.  [...]

Lees verder...

Leider werkplekbeveiliging (LWB)

Zodra de werkzaamheden in uitvoering gaan buiten heeft de LWB de leiding en de verantwoordelijkheid van de veiligheidsorganisatie. [...]

Lees verder...

Leider Lokale Veiligheid (LLV)

Bij buitendienststellingen met veel werkzaamheden wordt er vaak gekozen om de LWB te ontlasten met het geven van instructie en het controleren van certificaten. [...]

Lees verder...

Begeleider BuitenDienst gesteld Spoor (BBD)

De BBD is verantwoordelijk voor het begeleiden van treinen of voertuigen binnen een buitendienststelling. Bij het inzetten van voertuigen en bij het passeren van overwegen door voertuigen dient er een BBD aanwezig te zijn. [...]

Lees verder...

Gereedschapsmachinist (GMCN)

De GMCN is verantwoordelijk voor het besturen van voertuigen binnen een buitendienststelling. Bij het inzetten van voertuigen en bij het passeren van overwegen door voertuigen dient er een BBD aanwezig te zijn.

Lees verder...