Veilig werken langs het spoor

Wilt u werkzaamheden gaan verrichten in de nabijheid van het spoor dan bent u bij Raveco aan het juiste adres om u te begeleiden op het gebied van veiligheid. Voor zowel sporen beheerd door ProRail als de lightrail exploitanten HTM, BRU, RET en GVB kunt u bij ons terecht.

Naast de werkzaamheden op het spoor is Raveco actief in veiligheid voor werknemers op het perron. In opdracht van NS Stations voeren aannemers onderhouds- of nieuwbouwwerkzaamheden uit aan perrons of stationsgebouwen waarbij veiligheid een zeer belangrijk onderwerp is. Binnen Raveco is er veel kennis omtrent de risico’s van het werken op perrons, dat geeft ons de mogelijkheid om u te adviseren over de juiste veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden.

Al in de aanbestedingsfase denken wij u graag met u mee over de veiligheidsplannen en veiligheidsmaatregelen die u moet nemen om de werkzaamheden veilig en conform de regels uit te gaan voeren.

In de ontwerpende fase van een project kunnen onze veiligheidscoördinatoren ontwerpfase (VGCO) u ondersteunen met de keuzes die gemaakt worden binnen het ontwerp. Alle adviezen en ontwerpbeslissingen worden vastgelegd in het V&G plan Ontwerpfase en in de eerste versie van het V&G dossier.

Zodra het project naar de uitvoerende fase gaat zijn de veiligheidscoördinatoren uitvoeringsfase (VGCU) de specialisten op het gebied van het inrichten van een veilige werkplek. In overleg met de uitvoeringstak binnen uw organisatie wordt er op een praktische en efficiënte manier een veiligheidsorganisatie ingericht conform de eisen die ProRail stelt in het voorschrift veilig werken (VVW). De keuzes omtrent veiligheidsmaatregelen worden vastgelegd in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Middels een systematiek voor risicobeheersing wordt ook het restrisico voor u in kaart gebracht. De inrichting van de veiligheidsorganisatie en de beheersing van de risico’s worden vastgelegd in het V&G plan uitvoeringsfase.

Werken op het spoor vergt veel afstemming met ProRail en andere vervoerders, als u werkzaamheden wilt gaan uitvoeren neemt u contact op met onze werkplekbeveiligers die u kunnen aangeven wanneer u aan het werk kunt. Op korte termijn kunnen wij een meeliftactie voor u verzorgen waarin uw werk wordt gecombineerd met reeds geplande werkzaamheden van andere partijen. Geeft de planning iets meer ruimte kunnen wij een buitendienststelling voor u organiseren binnen de termijn die ProRail hiervoor stelt. Ook het spanningloosstellen van de bovenleiding is onderdeel van het werkgebied van Raveco.

Om werkzaamheden te mogen uitvoeren op ProRail terrein dienen al uw medewerkers in het bezit te zijn van een digitaal veiligheidspaspoort (DVP). Wilt u deze certificering voor u of uw personeel organiseren kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen en lichten wij u graag voor over de procedure die hierbij komt kijken.

Komt u incidenteel op ProRail terrein is het ook mogelijk een dagpas aan te vragen, voor de mogelijkheden en voorwaarden omtrent dagpassen kunt u het beste contact met ons opnemen