Loading...

Specialist in veilig werken langs

het spoor

Wij zijn een door ProRail gecertificeerd werkplekbeveiligingsbedrijf en helpen onze klanten bij het beheersen van aanrijd- en elektrocutiegevaar wanneer zij werkzaamheden op of in de nabijheid van het spoor gaan verrichten.

Wij zijn 24/7 bereikbaar
Tijdens kantooruren: 038-4557040
Buiten kantooruren: 038-4557045

Uw wens is onze uitdaging

Sinds 2006 is ons team elke dag druk bezig om onze klanten bedienen. We denken graag mee vanaf de aanbestedingsfase van een project om, op de eerste plaats, te zorgen voor een veilige uitvoeringsmethode en daarnaast vinden we het erg belangrijk tot een praktische oplossing te komen. Raveco is in staat u te ontzorgen bij het beheersen van aanrijdgevaar, conform het NVW en VVW trein van RailAlert, en bij het voorkomen van elektrocutiegevaar zoals de RLN000128 dit voorschrijft. Naast het aanbieden van de complete veiligheidsorganisatie zijn we ook een gewaardeerde partner voor rail-infra bedrijven in het leveren van capaciteit op het gebied van veiligheidspersoneel, verhuur van werkplekbeveiligingsmiddelen en aanvullende dienstverlening als bijvoorbeeld het ontroesten van spoorstaven na afloop van een buitendienststelling.

RIK LOHUIS & JACCO BALLAST

Directie Raveco B.V.

Onze Diensten

Als onafhankelijk werkplekbeveiligingsbedrijf begeleidt Raveco talloze bedrijven die werkzaamheden op of rond het spoor uitvoeren. Behalve het beheersen van aanrijdgevaar hebben wij ook nog eens het specialisme elektrocutiegevaar in het pakket, en dat is volgens ons uniek voor Nederlandse begrippen.

“We zijn als nuchtere oosterlingen echte aanpakkers in veiligheid.”

Advies en ondersteuning veilig werken

In het voortraject van een project denken we met u mee over de veilige en praktische inrichting van het werk. Hierbij is de vigerende regelgeving onze leidraad en benutten we onze praktische ervaring van de afgelopen 16 jaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Werkt u voor derden maar wel binnen de invloed zone van het spoor kunnen wij u ondersteunen met de aanvraag voor de spoorwegwetvergunning bij ProRail.

V&G plannen en risico-inventarisaties

Dagelijks zijn onze V&G coördinatoren en werkplekbeveiligers bezig met het inventariseren van risico’s die er zijn, of ontstaan, bij het uitvoeren van werkzaamheden op of langs het spoor. Deze risico’s en de bijbehorende beheersmaatregelen worden vastgelegd in een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Deze RI&E is onderdeel van het V&G plan welke wordt opgesteld conform het ProRail format. Binnen Raveco verzorgen we de V&G coördinatie in zowel de Ontwerpfase (VGC-O) als in de Uitvoeringsfase (VGC-U). Bij werkzaamheden op perrons zal er ook een Plan Veilig Transfer (PVT) worden opgesteld waarin wordt vastgelegd hoe het station veilig toegankelijk blijft voor reizigers. Regelmatig zijn er werkzaamheden waarbij ook de veilige berijdbaarheid van het spoor mogelijk wordt aangetast, deze risico’s en de beheersing daarvan worden vastgelegd in een Plan Veilige Berijdbaarheid (PVB) conform de PRC00036 zoals ProRail deze voorschrijft.

Beheersing aanrijdgevaar

Jaarlijks organiseert Raveco meer dan 1100 buitendienststellingen voor haar klanten, deze worden verzorgd van A tot Z waarbij altijd de wens van de klant centraal staat. Daarnaast zijn er dagelijks grenswachters onderweg om klanten te voorzien van een veilige werkplek als zij langs het spoor of op het perron aan het werk zijn. Als in de risico-inventarisatie is vastgesteld dat het risico op aanrijding erg laag is hoeft er geen veiligheidsfunctionaris aanwezig te zijn maar kan er gewerkt worden met een Taak Eigen Veiligheid (TEV). Het opstellen van de TEV en het overbrengen van deze instructie aan de persoon die hem gebruikt is de taak van de Werkplekbeveiliger.

Beheersing elektrocutiegevaar (RLN00128)

Werken in de nabijheid van, of met valgevaar op, de bovenleiding brengt risico’s met zich mee. Onze werkverantwoordelijke inventariseert deze risico’s en geeft aan welke beheersmaatregelen nodig zijn aan de hand van de RLN00128. Zijn de risico’s groot wordt de bovenleiding spanningsloos gesteld, zijn de risico’s minder groot kan er gewerkt worden met een Toezicht EV in combinatie met een kraanaarde. Het aansluiten van de kraanaarde en de soulé aan de spoorstaaf wordt verricht door de ploegleider, deze zal de opstelling ook regelmatig controleren zoals de regelgeving dit voorschrijft. Kraanaardes en soulés zijn uit eigen voorraad leverbaar.

Grote Infra Onttrekkingen (GIO)

Werkzaamheden in het spoor die meer dan 4 uur in beslag nemen worden ver vooruit in Grote Infra Onttrekkingen gepland door ProRail. Raveco ontzorgd haar klanten door de voorbereiden de uitvoering van deze GIO volledig op zich te nemen. Het opstellen van het draaiboek conform ACM00091 en het organiseren van de draaiboekbesprekingen zijn onderdeel van het totaalpakket dat we aanbieden.

Veiligheidsfunctionarissen

Met een landelijke spreiding in ons personeelbestand worden alle klanten ontzorgd op het gebied van capaciteit in veiligheidspersoneel. Klik hier voor meer info.

Fysieke Afscherming – Safety Fence

Bij langdurige werkplekken in de nabijheid van het spoor kan de gevarenzone worden afgeschermd middels een goedgekeurd hekwerk zodat mensen of machines niet onbewust in het spoor kunnen komen. Zowel grondgebonden hekwerk (paal en plank) als spoorgebonden hekwerk (Safety Fence) zijn bij Raveco uit voorraad leverbaar. Daarbij bieden wij het volledige pakket aan inclusief plaatsing, onderhoud en verwijdering. Ook het plan FA dat aanwezig moet zijn op locatie kunnen de werkplekbeveiligers voor u opstellen.

Leveren werkplekbeveiligingsmiddelen

Alle middelen die nodig zijn om de werkplek veilig in te richten zijn uit voorraad leverbaar uit onze vestiging in Zwolle. Sinds 2020 is Raveco gecertificeerd om de ZKL-II in eigen huis te mogen produceren, repareren en kalibreren waardoor de beschikbaarheid van ZKL’s erg groot is.

WAT ONZE KLANTEN ZEGGEN