Loading...
VGCO
VGC-O

Veiligheid- en gezondheid coördinator Ontwerpfase (VGC-O)

De VGCO is de eerste persoon die op het gebied van veiligheid betrokken wordt in het project. Traditioneel is de VGCO-taak er één die wordt ingevuld door de opdrachtgever, conform de Arbowet is dit ook de juiste benadering omdat de opdrachtgever zijn uitvoerende partij een veilige werkplek moet bieden. Steeds vaker wordt de VGCO-taak echter verschoven richting de aannemer. Met name binnen design en construct contracten (D&C) is men van mening dat zowel op technisch vlak als op het gebied van veiligheid de ontwerpende taak voor de uitvoerende partij is.

Lees een uitgebreid artikel hier