Loading...
VGC-U
VGC-U

Veiligheid- en gezondheid coördinator Uitvoeringsfase (VGC-U)

Zodra een project wordt gegund aan een aannemer wordt er een VGC-U aangesteld. De VGC-U is verantwoordelijk voor het accepteren van het VGO plan, hij zorgt ervoor dat de beheersmaatregelen uit dit plan worden overgenomen in het VGU plan. Het VGU plan bevat een risico-inventarisatie met een onderbouwing voor de toegepaste beheersmaatregelen. Deze onderbouwing vindt altijd plaats op basis van de arbeid hygiënische strategie (AHS). Ook worden andere zaken als toezicht en instructie en de coördinatie van onderaannemers opgenomen in het plan.

Gedurende de uitvoering van het project blijft de VGC-U verantwoordelijk voor de actualisatie van het VGU plan, bij wijzigingen of aanvullende werkzaamheden zal de VGC-U de RI&E’s (laten) aanpassen.

Lees hier een uitgebreid artikel over de VGC-U